Musik kan höras om flashspelare 7 eller högre finns installerad.